Szlak Kaszubskich Drzymalitów

Start:
Zdrojewskiego 1, 83-400 Skorzewo, Poland

Przez:
Fingrowa Huta 4, 83-400 Fingrowa Huta, Poland

Do:
Peplińskiego 7, 83-400 Skorzewo, Poland

Opis:

,,Szlak Kaszubskich Drzymalitów" został utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzewa w hołdzie Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, mieszkańcom Skorzewa, którzy walczyli z zaborcami pruskimi o prawo do budowy i osiedlenia się na własnych gruntach. Ciężką walkę o swój dobytek przypłacili niejednokrotnie utratą majątku i życiem w biedzie. Historia Aleksandra i Franciszka Peplińskich jest niezwykle ważna dla mieszkańców Skorzewa, dlatego też powstał szlak rowerowy upamiętniający historię kaszubskich drzymalitów. Szlak ten jest niezwykle spokojny i urokliwy, pozwala odkryć uroki kaszubskich wsi. 

Szlak rozpoczyna się i kończy w Skorzewie przy budynku Szkoły Podstawowej. Prowadzi przez Fingrową Hutę, gdzie spotykamy oznakowane miejsce z informacją o miejscu urodzenia Franciszka Peplińskiego. Kolejna miejscowość na szlaku to Wieprznica, nieopodal której znajdował się wóz Pelińskich. Dalej szlak kieruje się w stronę Owśnic i Częstkowa, gdzie widoczne są zabudowania dawnej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Pelińskiego. Stamtąd wracamy do Skorzewa pod budynek Szkoły Podstawowej, gdzie kończy się szlak rowerowy.

 

Długość trasy: 16 km

Przebieg trasy: Skorzewo, Fingrowa Huta, Wieprznica, Częstkowo, Skorzewo

Oznaczenie trasy: malowane znaki na drzewach i drogowskazach

 

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: