Regulamin

Zgodnie z Umową Użyczenia Nr 1/2017/WRiP zawartą w dniu 10.04.2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Lokalną Organizacją Turystyczną ,,Serce Kaszub'' administratorem portalu jest LOT ,,Serce Kaszub''.

System Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej powstał w ramach projektu ,,Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej'' współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu ,,Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego''.

 

Polecane