Bëlné słowò mało kòsztëje, a skòpicą wiele mòże dobrégò zrobic.

 

Ciągłe poszukiwanie czegoś nowego i czegoś innego sprawia, ze rośnie zainteresowanie turystyką na terenach wiejskich. Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich pozwala poznać dziedzictwo danego regionu, jego tradycje, zwyczaje, kuchnie, unikatową kulturę.

Pielęgnowanie duchowej i materialnej spuścizny Kaszub pozwala zachować odrębność tego regionu, co jednocześnie umożliwia turystom atrakcyjne i pełne wrażeń spędzanie wolnego czasu.