„Eko - rodzinny piknik”

Termin
Start 27-05-2019
Zakończenie 27-05-2019

Zdjęcia

Opis:

Informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz  realizuje  Projekt „Eko- rodzinny piknik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie pikniku ekologicznego dla lokalnej społeczności z obszaru LSR w tym również dla osób defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem społecznym wskazanych w LSR- osoby starsze +60, dzieci i młodzież ucząca się.

Eko-rodzinny piknik zaplanowano w dniu 27.05.2019 r. na stadionie sportowym.
W trakcie imprezy ze względu na jej długość przygotowany zostanie poczęstunek. Zostanie przeprowadzona akcja Eko torba za makulaturę-każdy uczestnik, który przyniesie 5kg makulatury otrzyma eko torbę na zakupy. Oprócz tego przeprowadzone zostaną warsztaty, zabawy i konkursy ekologiczne.

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: