Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Kontakt:
tel. 58 687 63 67

Adres:
Stara Kiszewa 83-430
ul. Wybudowanie 18

Dostępne pokoje

brak danych

Znajdź pokój

Opis:

Dom Wczasów Dziecięcych położony jest w wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pograniczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub w miejscowości Wygonin. Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

 

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczanie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci. Pracownicy tworzą atmosferę serdeczności, uczą samoakceptacji i wiary we własne siły, nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazują pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Atrakcją położenia ośrodka jest mikroklimat, czyste, ekologiczne środowisko oraz doskonałe warunki do nauki i wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej. Urządzenie ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku. Ośrodek posiada pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów oraz kartę kwalifikacyjną obiektu.

 

Placówka przyjmuje grupy szkolne od września do czerwca (poza sezonem letnim), natomiast podczas letnich  wakacji odbywają się kolonie letnie dla dzieci. Placówka jest oświatowa, nie przyjmuje klientów indywidualnych.

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: