Zielona Szkoła w Schodnie

Kontakt:
tel. 58 686 12 68

Adres:
Schodno 83-425
1

Opis:

Zielona Szkoła w Schodnie to miejsce, gdzie bezpośrednio można poznać przyrodę Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i historię Kaszub. Zielona Szkoła stanowi placówkę edukacyjną i w atrakcyjny sposób przekazuje podstawową wiedzę na temat otaczającego nas środowiska przyrodniczego, wytwarza u dzieci i młodzieży pozytywną, emocjonalną więź z przyrodą, rozwija poczucie współodpowiedzialności i potrzebę ochrony środowiska naturalnego. 

 

Organizowane są w szerokim zapresie warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej. Ofertą edukacyjną są lekcje biologii w terenie w formie zabaw, gier dydaktycznych, badań, pomiarów i obserwacji pod okiem specjalistów. Warsztaty prowadzone są przez pracowników Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz pasjonatów przyrody czyli osoby pracujące w instytucjach wspierających ochronę przyrody w Polsce.

Do stałych tematów realizowanych w szkole należą:

 • woda źródłem życia,
 • cudowny ekosystem- las,
 • jak czytać mapę i nie zgubić się w terenie,
 • ptaki fenomen świata zwierząt,
 • Ziemia- planeta owadów,
 • widziane, a nie dostrzegane- porosty,
 • mrówki sprzymierzeńcy leśników,
 • nietoperze- nocni łowcy,
 • szlakiem bobra europejskiego,
 • płazy i gady Polski,
 • tajemnice torfowisk,
 • bioróżnorodność najlepsza ochrona przyrody,
 • jak powstaje papier,
 • czy wiewiórki zasypiają na zimę?,
 • wycieczka epoką lodowcową,
 • wędrówka do królestwa grzybów,
 • rolnictwo na Kaszubach,
 • ziołowa apteczka,
 • gospodarka odpadami,
 • drapieżcy wśród ptaków,
 • cztery pory roku w życiu drzewa,
 • Troć jeziorowa Polski endemit w WPK,
 • gleba powłoka ochronna Ziemi,
 • Jezioro Wdzydzkie perła WPK,
 • biowskaźniki zanieczyszczeń wokoł nas,
 • skały i skamieniałości Kaszub Południowych,
 • wiem co jem- moja żywność
 • bliżej natury,
 • formy ochrony przyrody w Polsce.

Zielona szkoła oferuje również wędrówki piesze. Jedną z nich jest trasa dookoła Jeziora Schodno. Liczy 8 km i prowadzi przez las łęgowy, łaki, rozlewiska rzeki Wdy, miejsca przebywania bobrów, sosnowy drzewostan nasienny i pomniki przyrody. 

Kolejną ściażką przyrodniczą jest "Życie lasu wokół remizy" o długości 3 km. W trakcie wędrówki można skorzystać z kładki dydaktycznej na użytku ekologicznym "Żabińskich Błoto", zobaczyć ptasią remizę, paśnik czy tablice edukacyjne.

Wolne chwile uprzyjemniają ogniska, dyskoteki, gry, zabawy i konkursy przyrodnicze.

 

Mapa:

Opinie użytkowników

Brak komentarzy