Krzyżacki Zespół Zamkowy w Zamku Kiszewskim

Kontakt:
tel. 58 687 68 87

Adres:
Zamek Kiszewski k/Starej Kiszewy

Zdjęcia

Opis:

Na pograniczu Kaszub i Kociewia w malutkiej miejscowości Zamek Kiszewski w gminie Stara Kiszewa znajdują się pozostałości zespołu zamkowego z czasów świetności Zakonu Krzyżackiego.

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. W 1316 roku został oddany zakonowi krzyżackiemu, w zamian za dożywotnią rentę. Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli murowany zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego Pomorza od ewentualnej napaści ze strony polskiej. Warownia składała się z dwóch członów Zamku Głównego oraz z Przedzamcza, zachowanego częściowo do dzisiaj. Całość stanęła na dwóch niewysokich płaszczyznach w zakolu rzeki Wierzycy. Najlepiej zachowała się baszta przybramna – trzykondygnacyjna z zasklepionymi pomieszczeniami dolnej i średniej kondygnacji.


 

Zamek Kiszewski jest jednym z nielicznie zachowanych pozostałości po średnich zamkach krzyżackich na Pojezierzu Kaszubskim, wznoszonych na miejscach dawnych grodów książęcych. Wiążą się z nimi liczne legendy.

W swej bogatej historii zamek dwukrotnie był w rękach prywatnych. Obecni właściciele, dzięki sukcesywnie przeprowadzanym pracom modernizacyjnym, przywracają to miejsce do dawnej świetności.

Zamek można zwiedzać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właścicielami:

+48 58 687 68 87 (wejście przy baszcie widokowej w centrum wsi).

Mapa:

Opinie użytkowników

Brak komentarzy